$left
$middle

Nätverksgruppen i Rosengård

Nätverksgruppen är en resurs inom socialtjänsten i Öster och kan användas i många sammanhang.

Tjänstemän inom alla verksamheter kan kontakta, eller förmedla kontakt med Malmöbor, men det är också möjligt för familjer och enskilda personer att ta kontakt med Nätverksgruppen. Att ta hjälp av oss kostar inget.

Vem är Nätverksgruppen till för?

I livet kan man hamna i situationer då man kan behöva hjälp och stöd av sitt nätverk. Det kan vara familjen, släktingar, en god vän, en lärare eller någon annan. Men det kan vara svårt att ta kontakten och samla sitt nätverk själv. Ett nätverksmöte som leds av oss inom Nätverksgruppen hjälper dig med detta. Vi som arbetar här är socialarbetare med lång erfarenhet av arbete med barn, ungdomar och familjer. Ett nätverksmöte kan också vara en stor hjälp om man som organisation går igenom en stor förändring eller verksamhetsutveckling. Kontakta oss för mer information.

Så här går det till

Du kan kontakta oss direkt som privatperson eller som medarbetare inom en verksamhet. Alla möten förbereds sedan genom ett förmöte. Där träffas till exempel mötesledaren, familj, barnet, ungdomen eller den vuxne och kanske någon myndighetsperson för att planera och förbereda nätverksmötet. Tillsammans bestämmer man vilka som ska bjudas med på själva nätverksmötet där vi sedan försöker hitta vägar till förändring, samarbete och ett sätt att gå vidare. Vi som nätverksledare leder mötet, men är helt opartiska och har sekretess.