$left
$middle

Nätverksgruppens utbildningar

Nätverksgruppen har en unik kompetens och är välkända och verksamma i hela Skandinavien. Vi erbjuder kostnadsfria utbildningar för verksamheter och personer som arbetar mot Malmöbor i Öster.

Men även andra intresserade, stadsområden, organisationer med flera kan köpa in utbildningar som skräddarsys för det aktuella tillfället. Här nedan följer några exempel på utbildningar vi håller. Kontakta oss för mer information.

Ta upp oron

Utbildningen omfattar tre halvdagar samt en halvdag som uppföljning. Utbildningen ger deltagaren verktyg för att på ett respektfullt sätt ta upp oron kring ett barn, en ungdom eller en vuxen så att ett samarbete utvecklas.

Grundutbildning Nätverksarbete

Utbildningen omfattar tre heldagar och deltagaren får en grundläggande kunskap om nätverkets betydelse. Man lär sig även om de teorier som finns som stöd, får verktyg och praktiska redskap att använda i vardagen.

Utbildning till Nätverksledare

En utbildning i att genomföra och leda nätverksmöten Utbildningen syftar till att utbilda mötesledare och nätverksteam i nätverks och dialogmöten i Malmö stad. En praktisk och teoretisk utbildning som omfattar 10 heldagar under våren – hösten 2015.