$left
$middle

Inventering och sanering av PCB

Alla byggnader, förutom en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956–1973, ska inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter.

PCB är skadligt för människa och miljö. PCB användes i Sverige bland annat i den stora satsningen på bostadsproduktion på 1960-talet. Ämnena finns fortfarande kvar i vissa byggmaterial och produkter.

Om PCB på Naturvårdsverket

Var finns PCB?

Viktig information till fastighetsägare om PCB

Om du har gjort en PCB-inventering kan nya regler kräva att du behöver göra om inventeringen.

I och med PCB-förordningen, (2007:19), som kom år 2007 ställdes krav på att inventeringar även ska omfatta inomhusfogar och golvmassa. Många fastighetsägare har därför inventerat och sanerat byggnader som uppfördes eller renoverades mellan åren 1956-1973.

Nya studier har bland annat visat att det finns risk att PCB finns kvar i fogar som inte upptäcktes i samband med de inventeringar som gjordes under 2000-talet. Det finns ofta PCB kvar i materialet intill fogen i exempelvis betong och tegel efter att en sanering utförts. Det gör att PCB kan vandra tillbaka till den nya fogmassan och förorena den. Har PCB-halten i den nya fogmassan blivit högre än 50 mg/kg måste dessa fogar saneras igen, senast i samband med att huset ska renoveras eller rivas. Ska du renovera, bygga om eller riva en fastighet som är byggd eller renoverad mellan 1956-1973 kan du därför behöva göra en ny PCB-inventering.

Resultatet av inventeringen skickas till miljöförvaltningen. Kontakta oss via miljo@malmo.se om du har frågor kring detta.

Beställ etiketter

Etiketter för kondensatorer och isolerrutor

Svenska Renhållningsverksföreningen RVF
Tel 040-35 66 00

Stena Gotthard AB
Tel 035-22 33 05

sv