$left
$middle

Sammanträdesdagar för samtliga nämnder

Här hittar du sammanträdesdagar för alla Malmö stads nämnder.

Klicka på respektive nämnd för att få mer information om nämnden och deras ansvarsområden.

Sammanträdesdagar under januari-juni 2023

Nämnder

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

JunArbetsmarknads- och socialnämnden

2, 26

23

30

26

31

22Fritidsnämnden

26

28

22

26

25

22Funktionsstödsnämnden

30

20

27

24

22

19Förskolenämnden

25

22

29

26

24

14Grundskolenämnden

25

16

22

26

24

20Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

27

24

31

28

25

16Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

26

22

29

28

24

20Kommunfullmäktige

---

2

2, 23

27

---

1, 21Kommunstyrelsen

18

8

1, 15

12

17

7Kulturnämnden

25

22

29

26

24

14Miljönämnden

26

16

29

25

23

20Revisorskollegiet

23

22

22, 29

17, 26

26

19Servicenämnden

31

16

28

25

25

20Stadsbyggnadsnämnden

26

16

30

26

24

20Tekniska nämnden

10, 31

27

28

25

30

14Valnämnden

24

22

29

19

10

---Överförmyndarnämnden

30

27

27

24

29

19
Sammanträdesdagar under juli-december 2023

Facknämnder

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec


Arbetsmarknads- och socialnämnden

---

30

26

26

30

20


Fritidsnämnden

---

24

21

26

21

14


Funktionsstödsnämnden

---

28

25

30

27

18


Förskolenämnden

---

30

27

25

22

13


Grundskolenämnden

---

24

25

25

29

20


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

---

---

1, 29

27

24

19


Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

---

30

29

26

30

20


Kommunfullmäktige

---

31

28

---

1-2, 23

21


Kommunstyrelsen

---

16

6, 7, 13

18

8

6


Kulturnämnden

---

24

20

25

29

20


Miljönämnden

---

29

27

25

28

14


Revisorskollegiet

---

30

27

25

29

19


Servicenämnden

---

29

27

25

28

19


Stadsbyggnadsnämnden

---

24

27

19

16

14


Tekniska nämnden

---

29

25

26

28

14


Valnämnden

---

23

20

25

15

6


Överförmyndarnämnden

---

28

25

30

27

18Kontakta oss

Malmö stads kontaktcenter

Telefon:
040-34 10 00
Telefontider:
Vardagar 08.00–17.00
sv