$left
$middle

Sammanträdesdagar för samtliga nämnder

Här hittar du sammanträdesdagar för alla Malmö stads nämnder.

Vill du veta mera om nämnderna och deras sammanträden? Klicka på respektive nämnd.

Sammanträdesdagar under januari-juni 2022

Nämnder

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

JunArbetsmarknads- och socialnämnden

27

24

24

26

24

21Fritidsnämnden

27

24

24

28

25

21Funktionsstödsnämnden

31

21

28

25

23

20Förskolenämnden

26

23

30

27

25

15Grundskolenämnden

26

17

23

20

24

21Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

28

25

25

29

27

17Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

27

24

30

29

24

15Kommunfullmäktige

---

3

3, 31

28

25

22-23Kommunstyrelsen

12

9

16

6

4

7Kulturnämnden

26

23

29

20

24

15Miljönämnden

25

17

22

19

17

16Revisorskollegiet

26

23

23

19

23

21Servicenämnden

25

16

29

26

24

21Stadsbyggnadsnämnden

27

17

23

27

24

21Tekniska nämnden

25

17

29

26

24

16Valnämnden

25

22

29

---

17

21Överförmyndarnämnden

31

21

28

25

23

20
Sammanträdesdagar under juli-december 2022

Facknämnder

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec


Arbetsmarknads- och socialnämnden

---

31

28

27

25

15


Fritidsnämnden

---

25

22

27

22

15


Funktionsstödsnämnden

---

29

26

24

28

19


Förskolenämnden

---

31

28

26

22

14


Grundskolenämnden

---

25

28

26

30

21


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

---

---

2, 30

28

25

16


Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

---

31

28

27

30

14


Kommunfullmäktige

---

---

1, 29

17

3, 23-24

20


Kommunstyrelsen

---

17

7

12, 17, 25

9

7


Kulturnämnden

---

31

28

19

22

21


Miljönämnden

---

23

28

27

15

14


Revisorskollegiet

---

31

28

26

30

19


Servicenämnden

---

30

28

26

22

14


Stadsbyggnadsnämnden

---

25

28

27

22

15


Tekniska nämnden

---

30

28

27

30

14


Valnämnden

---

23

27

---

29

6


Överförmyndarnämnden

---

29

26

31

28

12