Sammanträdesdagar för samtliga nämnder

Här hittar du sammanträdesdagar för alla Malmö stads nämnder.

Vill du veta mera om nämnderna och deras sammanträden? Klicka på respektive nämnd.

Sammanträdesdagar under januari-juni 2021

Nämnder

Jan

Feb

Mars

Apr

Maj

JunArbetsmarknads- och socialnämnden

28

24

25

26

27

17Fritidsnämnden

27

24

24

28

26

22Funktionsstödsnämnden

25

22

22

26

24

21Förskolenämnden

27

---

3, 31

28

26

17Grundskolenämnden

27

18

24

21

26

16Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

29

---

5, 26

30

28

18Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

27

25

24

28

26

16Kommunfullmäktige

21

4

4, 31

29

20

23Kommunstyrelsen

13

10

10

7

5

9Kulturnämnden

28

17

30

28

26

16Miljönämnden

26

17

23

20

25

17Revisorskollegiet

27

24

24

21

11,17

22Servicenämnden

26

---

2, 30

27

25

22Stadsbyggnadsnämnden

21

18

25

22

27

24Tekniska nämnden

26

19

23

27

25

17Valnämnden

26

23

30

---

25

---Överförmyndarnämnden

25

22

29

27

24

30
Sammanträdesdagar under juli-december 2021

Facknämnder

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec


Arbetsmarknads- och socialnämnden

---

26

23

29

25

16


Fritidsnämnden

---

26

23

27

24

15


Funktionsstödsnämnden

---

23

20

25

22

13


Förskolenämnden

---

---

1, 29

27

24

15


Grundskolenämnden

---

24

29

20

24

22


Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

---

---

3, 24

29

26

17


Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

---

25

23

28

27

16


Kommunfullmäktige

---

---

2, 30

28

17-18

21


Kommunstyrelsen

---

18

8

4, 5, 13, 27

10

8


Kulturnämnden

---

---

1, 29

26

---

1, 22


Miljönämnden

---

24

28

6

23

14


Revisorskollegiet

---

25

29

20

24

15


Servicenämnden

---

31

28

26

30

14


Stadsbyggnadsnämnden

---

26

23

21

25

16


Tekniska nämnden

---

31

29

26

30

14


Valnämnden

---

24

18

---

16-17

---


Överförmyndarnämnden

---

25

27

25

22

13