Tekniska nämndens sammanträdesdatum

Här hittar du länkar till datum för tekniska nämndens sammanträden och handlingar till sammanträdena.

För att få tidigare års protokoll och föredragningslistor kontakta fastighets- och gatukontoret (se kontaktruta längs ner på sidan).

Sammanträdesdatum 2021

26 januari

19 februari

23 mars

27 april

25 maj

17 juni

31 augusti

29 september

26 oktober

30 november

14 december

 Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Senast ändrad: