Kontaktperson

Du som på grund av funktionshinder eller av andra skäl möter svårigheter i vardagen, eller äldre personer som behöver stöd i hemmet för att bryta isolering kan ansöka om kontaktperson.

Kontaktpersonen enligt socialtjänstlagen ska fungera som ett personligt stöd för dig. Det kan till exempel handla om att:

  • bryta isolering
  • förmedla kontakt med myndighet.

Så här ansöker du

Du ansöker om kontaktperson hos biståndshandläggaren i området där du bor.  Det bestäms med stöd av socialtjänstlagen och kallas bistånd. Biståndet är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Senast ändrad: 2018-06-13 09:25