Kontaktperson

Du som på grund av funktionshinder eller av andra skäl möter svårigheter i vardagen, eller äldre personer som behöver stöd i hemmet för att bryta isolering kan ansöka om kontaktperson.

Kontaktpersonen enligt socialtjänstlagen ska fungera som ett personligt stöd för dig. Det kan till exempel handla om att:

  • bryta isolering
  • förmedla kontakt med myndighet.

Så här ansöker du

Du ansöker om kontaktperson hos biståndshandläggaren i området där du bor.  Det bestäms med stöd av socialtjänstlagen och kallas bistånd. Biståndet är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-06-13 09:25