Hyr ut bostäder till Malmö stad

Vill du hyra ut bostäder till Malmö stad? Varmt välkommen att kontakta oss!

Malmö stad är intresserade av lägenheter och hus inom kommungränserna. Avtal tecknas med Malmö stad som i sin tur hyr ut bostaden i andra hand. Om du har bostäder att hyra ut, kontakta lägenhetsenheten på fastighets- och gatukontoret. 

Telefon- och besökstider

Telefonnummer: 040-34 01 93
Gällande hyror eller avbetalningsplaner: telefontid måndag och onsdag klockan 10-12
Gällande tillsynsbesök och ombokningar: telefontid måndag – fredag klockan 9-10.

Adress: Östra Promenaden 7 A
Vi tar endast emot inbokade besök. Boka besök under telefontid, se ovan.

LiMa - lokal i Malmö

LiMa, Lokal i Malmö, ansvarar för anskaffning och avveckling av lokaler, gruppboenden och blockförhyrningar (hyr t ex en hel eller del av en fastighet) efter beställning från arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Senast ändrad: 2020-02-21 07:38