Urban symbios lyfter Malmö

En spännande del av den hållbara stadsutvecklingen är det symbiotiska tänket som handlar om att bygga smarta samarbeten och relationer där verksamheter och aktörer på nya sätt kan omvandla rest till resurs. Rester kan vara allt ifrån spillväme till utsorterade grönsaker och tomma transportutrymmen. Hur kommer de bäst till nytta? Andra begrepp är cirkulär ekonomi, grön ekonomi och delningsekonomi.

Urban symbios lyfter Malmö. Visionär illustration över Malmös hamnområde.

Malmö skapar en permanent symbiosfunktion

Inom begreppet urban symbios ryms en mängd olika sätt att tänka nytt och resurseffektivt. De senaste årens gemensamma arbete bär redan frukt och vi arbetar intensivt med att sjösätta stadens nyetablerade symbiosfunktion. Det innebär att vi, tillsammans med systemägare och andra intressenter, i förlängningen ska kunna stötta både redan etablerade och nya verksamheter i Malmö för att hitta möjliga symbioser.

Fokusområde: Industriell symbios i Malmös hamn

I Malmös hamnområde har vi valt att fokusera särskilt på den del av den urbana symbiosen som kallas för industriell symbios och som syftar till etablerade samarbeten mellan industrier och verksamheter. Vi arbetar i projektform och har stöd från Vinnova, Interreg South Baltic, Interreg ÖKS och Climate KIC.

Det kan till exempel innebära att företag delar material, transporter, tjänster eller energi och återanvänder dessa resurser i nya sammanhang istället för att de går till spillo. Den här typen av innovationer existerar inte utan relationer. I de gemensamma utmaningarna finns ofta de viktigaste möjligheterna. Vi är därför glada för det dynamiska samarbetet som skapats mellan kommun, företag och bolag. Vår gemensamma vision för hamnområdet pekar ut riktningen för vårt fortsatta arbete:

Stärkt konkurrenskraft via industriell symbios
- I Malmös hamnområde delar vi

Det pågår liknande processer på många platser i Sverige, Europa och världen. Inte så långt ifrån oss, i Danmark, finns till exempel den lilla kommunen Kalundborg som redan nu är världskända för sitt etablerade symbiotiska tänkande.

 Nyfiken på att veta mera?

Har du någon fråga eller fick du en idé?Senast ändrad: 2021-02-22 12:24