Socialtjänst

Socialtjänsten utreder ärenden som rör barn och familj, boende, hemlöshet, försörjning, missbruk, hot och våld. Här hittar du information och material som rör socialtjänstens arbete.

Vill du veta mer om stöd och hjälp för invånare i Malmö? Läs under Stöd och omsorg.