Publicerad 14 oktober 2019

14 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Bullermätning i fastighet

Du som är fastighetsägare eller ansvarig för en verksamhet ska arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Om någon klagar på buller i sin bostad i din fastighet eller störs av buller från din verksamhet ska du kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls.

Det kan ibland innebära att du måste låta utföra en utredning. Bullerutredningar ska alltid utföras av sakkunnig person. Kommunen kan komma att ställa krav kring utredningens innehåll och utformning beroende på vilken typ av bullerkälla som ska utredas. Normalt begär kommunen in två typer av mätningar, en utomhusmätning och en inomhusmätning. Beroende på störningskällan och omständigheterna krävs antingen att båda eller bara en av typerna utförs.

Om inte störningen endast upplevs dagtid bör bullermätningarna utföras kvällstid, helst efter klockan 22.00, eftersom bakgrundsnivån då normalt har mindre inverkan på mätresultatet. Mätningarna ska följa svensk mätstandard så långt det är möjligt.

Bullermätning inomhus

En inomhusmätning ska utföras som en trepunktsmätning i bostaden hos personen som klagat med stängda fönster och vädringsluckor, dock med öppna tilluftsventiler. Mätningen ska innehålla följande uppgifter:

  • Bakgrundsnivå i dBAeq (ekvivalent nivå) då bullerkällan är avstängd.
  • Bullerkällans ljudnivå i dBAeq.
  • Bullerkällans ljudnivå i dBAmax (maximal nivå).

Om det finns en risk att ljudet är lågfrekvent ska även en tersbandsanalys av bullerkällan göras, vilket innebär en analys av det lågfrekventa ljudet mellan 31,5 och 200 Hz. I de flesta fall görs en korrigering av bakgrundsnivån.

Bullermätning utomhus

En utomhusmätning utförs normalt med mikrofonen direkt på fönsterglaset eller på fasaden hos klaganden, en så kallad +6 dB-mätning.

Mätningen ska innehålla följande uppgifter:

  • Bakgrundsnivå i dBAeq (ekvivalent nivå) då bullerkällan är avstängd (om bullerkällan är känd).
  • Bullerkällans ljudnivå i dBAeq.
  • Bullerkällans ljudnivå i dBAmax (maximal nivå).

Mätningen bör inte genomföras om det regnar eller blåser kraftigt eftersom det kan ha för stor inverkan på mätresultatet.

Avdelningen för miljö-och hälsoskydd

Telefon: 040-34 35 15