Uppdaterad 24 mars 2019

24 mars 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Vägledning i byggprojekt

Om du vill bygga fler bostäder i Malmö eller om du är en byggherre som har stött på problem i byggprocessen kan Malmö stads bolots ge dig vägledning och stöd i konkreta projekt eller projektidéer.

Bolotsen verkar för att underlätta stadsbyggnadsprocessen i syfte att öka bostadsbyggandet i Malmö.

Tillsammans med byggherrarna arbetar bolotsen i flera skeden med projekt, som av olika anledningar behöver hitta nya lösningar för att kunna genomföras.

Målet med bolotsens arbete är att

  • överbrygga mellanrum mellan aktörer, förvaltningar och avdelningar
  • stärka stadens dialog med bostadsmarknadens aktörer
  • hitta och generera idéer och innovationer kring ökat bostadsbyggande och implementering av dessa.