Publicerad 28 oktober 2019

28 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Inventering och sanering av PCB

Alla byggnader, förutom en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader som är uppförda eller renoverade under åren 1956–1973, ska inventeras och saneras med avseende på PCB-produkter.

PCB är skadligt för människa och miljö. PCB användes i Sverige bland annat i den stora satsningen på bostadsproduktion på 1960-talet. Ämnena finns fortfarande kvar i vissa byggmaterial och produkter.

Om PCB på Naturvårdsverket

Var finns PCB?

Beställ etiketter

Etiketter för kondensatorer och isolerrutor

Svenska Renhållningsverksföreningen RVF
Tel 040-35 66 00

Stena Gotthard AB
Tel 035-22 33 05