Publicerad 16 september 2019

16 september 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Familjestöd – praktisk hjälp i hemmet

Till Familjestödsverksamheten vänder du dig om du som förälder behöver avlastning med hem och barn i samband med sjukdom, flerbarnsfödslar eller krissituationer. I samtliga ärenden vi får in görs en individuell bedömning av familjens behov av stöd. Vi vänder oss främst till familjer med barn upp till den ålder då de är berättigade till förskola.

Vi tar hand om barnen och ger dem den omvårdnad som föräldrarna av en eller annan anledning inte kan ge för tillfället.

I undantagsfall kan vi också hjälpa till med praktiska saker i hemmet samt hämta och lämna barn på förskolan.

Såhär ansöker du om stöd

Du tar kontakt med Familjestödsverksamheten och därefter gör vi ett hembesök samt en utredning. Handläggningstiden är vanligen kort och insatsen kan normalt sett påbörjas inom någon vecka.

Avgifter

Du betalar max 6,8 procent av familjens nettoinkomst för insatser från Familjestödsverksamheten.