Malmö Stadsarkiv är tillfälligt stängt

För att minska smittspridningen är flera av kulturförvaltningens verksamheter tillfälligt stängda. Malmö Stadsarkiv är stängt 24 november-13 december 2020.

Vad som gäller för utlämning av allmänna handlingar och redan beställda eller reserverade böcker hittar du mer om i länken nedan.

Läs mer

Leverans och arkivvård

Om du arbetar med dokumenthantering och arkiv hittar du aktuella regelverk här.

Malmö Stadsarkiv arbetar för en god arkivhantering

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för dokumenthantering och arkivvård inom Malmö stad. Informationen riktar sig i första hand till arkivansvariga och arkivredogörare vid kommunens myndigheter och bolag.

Malmö Stadsarkiv ska på kommunstyrelsens uppdrag utöva tillsyn över stadens myndigheter och kommunala bolag. Tillsyn sker genom regelbundna inspektioner hos stadens myndigheter, då Malmö Stadsarkiv ger råd och stöd i arkivfrågor.

En inspektion innebär att Malmö Stadsarkiv kommer på besök och kontrollerar hur väl myndigheten tillämpar arkivlagens regler om arkivhantering i praktiken. Inspektionerna omfattar hanteringen av allmänna handlingar. Vid behov kan Stadsarkivet utfärda föreläggande om åtgärder.

Statliga myndigheter hänvisas till Riksarkivets hemsida.