Våra dörrar är öppna för besök!

Öppet mån-fre kl 10-18. Tänk på att vi inte är en mötesplats och att göra ditt ärende snabbt, max 20 besökare får vistas i lokalerna samtidigt.

Det går bra att: låna/lämna böcker, göra utskrifter/kopiering och att efter förbokning ta del av allmän handling på plats (skicka förfrågan till stadsarkiv@malmo.se)

Visa hänsyn och håll avstånd!

Leverans och arkivvård

Om du arbetar med dokumenthantering och arkiv hittar du aktuella regelverk här.

Malmö Stadsarkiv arbetar för en god arkivhantering

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för dokumenthantering och arkivvård inom Malmö stad. Informationen riktar sig i första hand till arkivansvariga och arkivredogörare vid kommunens myndigheter och bolag.

Malmö Stadsarkiv ska på kommunstyrelsens uppdrag utöva tillsyn över stadens myndigheter och kommunala bolag. Tillsyn sker genom regelbundna inspektioner hos stadens myndigheter, då Malmö Stadsarkiv ger råd och stöd i arkivfrågor.

En inspektion innebär att Malmö Stadsarkiv kommer på besök och kontrollerar hur väl myndigheten tillämpar arkivlagens regler om arkivhantering i praktiken. Inspektionerna omfattar hanteringen av allmänna handlingar. Vid behov kan Stadsarkivet utfärda föreläggande om åtgärder.

Statliga myndigheter hänvisas till Riksarkivets hemsida.