Leverans och arkivvård

Om du arbetar med dokumenthantering och arkiv hittar du aktuella regelverk här.

Stadsarkivet arbetar för en god arkivhantering

Här kan du läsa om vilka regler som gäller för dokumenthantering och arkivvård inom Malmö kommun. Informationen riktar sig i första hand till arkivansvariga och arkivredogörare vid kommunens myndigheter och bolag.

Stadsarkivet ska på kommunstyrelsens uppdrag utöva tillsyn över stadens myndigheter och kommunala bolag. Tillsyn sker genom regelbundna inspektioner hos stadens myndigheter, då Stadsarkivet ger råd och stöd i arkivfrågor.

En inspektion innebär att Stadsarkivet kommer på besök och kontrollerar hur väl myndigheten tillämpar arkivlagens regler om arkivhantering i praktiken. Inspektionerna omfattar hanteringen av allmänna handlingar. Vid behov kan Stadsarkivet utfärda föreläggande om åtgärder.

Statliga myndigheter hänvisas till Riksarkivets webbplats.

Senast ändrad: 2020-03-11 16:11