$left
$middle

Sjöfart

Ett flertal båttyper, föremål från varvsindustrin i Malmö, navigationsinstrument och en ubåt är några av de föremål som finns i denna samling.

Museets mest iögonfallande och i särklass största föremål är ubåten U3. Ubåten är ett populärt besöksmål som även kan upplevas inifrån.

Samlingarna innehåller också ett flertal olika båttyper som till exempel fiskebåten MÖ 865, också kallad "Kallebåten" efter ägaren fiskaren Kalle Bröns. Den används flitigt i den pedagogiska verksamheten.

Varvsindustrin med Kockums varv och färjetrafiken över sundet hör till de verksamheter som dominerade näringslivet i Malmö under 1900-talet. Härifrån har en stor mängd föremål, inredningsdetaljer samt dokumentation med intervjuer och foton samlats in. Andra specialsamlingar är navigationsinstrument.