Socialtjänsten

Alla människor som befinner sig i en svår och utsatt
situation kan vända sig till socialtjänsten. Här utreds ärenden som rör barn och familj, boende, hemlöshet, försörjning, missbruk, hot och våld.

Socialtjänsten har som uppdrag att ge stöd och hjälp till invånare som behöver det i Malmö stad. Alla människor kan söka hjälp hos socialtjänsten genom att göra en ansökan eller en anmälan. Varje ärende som kommer in handläggs av en socialsekreterare som utreder behovet och gör en bedömning av stödinsatser utifrån rådande lagstiftning.

Socialtjänsten har fem kontor som har ansvar för olika områden i Malmö. Du hittar kontaktuppgifterna genom att välja område i listan, eller söka på din adress i rutan om du inte vet vilket område du tillhör.

Obs! Tänk på att inte skicka känsliga uppgifter via e-post. I sådana fall är det bättre att du ringer till oss.

Socialtjänstens insatser

De insatser som socialtjänsten erbjuder kan se olika ut beroende
på vem man är och vilka problem man har.

Du kan kontakta socialtjänsten om du exempelvis

Sekretess

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt (även kallat sekretess). Det betyder att du som tar kontakt med oss inte behöver vara rädd för att uppgifter om dig eller din familj lämnas ut till någon annan utan ditt medgivande.

Om beslut i ditt ärende hos socialtjänsten dröjer mer än sex månader

Om du har gjort en ansökan hos socialtjänsten och det har dragit ut på tiden kan du skicka in en begäran om att socialtjänsten tar ett beslut i ditt ärende. Du får begära beslut endast en gång under ett pågående ärende.

För att kunna begära att ett beslut ska tas krävs att

  • det har gått minst sex månader från det att ärendet inleddes
  • endast du som inlett ärendet begär beslut (ingen annan kan alltså begära det åt dig såvida det inte är en vårdnadshavare eller ombud)
  • begäran är skriftlig.

Skicka din begäran till:
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
205 80 Malmö
eller som e-postmeddelande till asf@malmo.se.

Efter att arbetsmarknads- och socialförvaltningen har mottagit din begäran kommer vi inom fyra veckor avgöra ärendet eller besluta att avslå din begäran.