$left
$middle

Malmö stads barnfilmpris

Malmö stads barnfilmpris delas ut i samband med Malmös internationella barn- och ungdomsfilmfestival (BUFF).

Priset delas ut till den bästa filmen som har visats på festivalen
och utses av en jury bestående av:

  • Två representanter för den internationella filmbranschen, som utses av BUFF.
  • Två representanter för det lokala kultur- och filmområdet,
    som utses av Malmö stad genom kulturförvaltningen.
  • Kulturnämndens ordförande samt vice ordförande
  • En representant för kulturförvaltningen

Juryn ska ta hänsyn till två faktorer:

  • Den vinnande filmen ska hålla hög kvalitet.
  • Den vinnande filmen ska vara nyskapande.

Innan festivalen utser BUFF cirka åtta filmer som är med i tävlingen. Den vinnande filmen får 100 000 kronor och ett diplom.