Arbete mot antisemitism

Malmö stad arbetar på många olika sätt mot rasism och antisemitism. Exemplen nedan är hämtade från Malmö stads verksamheter och från samarbeten med andra.

Arbete med barn och unga

Malmö stad stöder andra

Senast ändrad: 2020-03-03 10:41