Arbete mot antisemitism

Malmö stad arbetar på många olika sätt mot antisemitism. På den här sidan finns några exempel, hämtade både från Malmö stads verksamheter och från samarbeten med andra.

Malmö stad och Judiska församlingen Malmö

Skola

Kultur