$left
$middle

Arbete mot antisemitism

Malmö stad verkar för att skydda och främja judars rättigheter, kulturarv och språk.

För att synliggöra judisk kultur och identitet i Malmö och förstärka arbetet mot antisemitism har Malmö stad och Judiska Församlingen Malmö inlett en flerårig samverkan. Det gemensamma arbete ska bedrivas långsiktigt och uthålligt och därmed minska antisemitism och den judiska gruppens utsatthet.

Malmö stad och Judiska församlingen Malmö

Malmös judiska historia

Skola och utbildning

sv