$left
$middle

Arbete mot antiziganism

Malmö stad arbetar på flera olika sätt mot antiziganism. Här hittar du information och exempel på hur arbetet ser ut.

Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC)

Arrangemang

Nationellt arbete mot antiziganism

sv