$left
$middle

Jämställdhet

Här hittar du information om hur Malmö stad arbetar med jämställdhet.

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att införliva jämställdhetsperspektivet i beslut, planering, genomförande, uppföljning och utveckling av Malmö stads verksamheter.

Målet med jämställdhetsintegrering i Malmö stad är att säkerställa en jämställd fördelning av makt och resurser samt erbjuda likvärdig service till dig som Malmöbo, oavsett ditt kön.

Kontakta oss

sv