$left
$middle

Cities for children

Det europeiska nätverket Cities for Childrens övergripande mål är att främja barn- och ungdomsvänliga miljöer i europeiska städer. Nätverksarbetet drivs inom ett antal tematiska arbetsgrupper med fokus på bl.a. hälsa, delaktighet, utbildning och utemiljöer för barn.

Cities for Children arrangerar en årlig konferens för sina medlemmar, med syfte att underlätta erfarenhetsutbyte mellan städerna, politiker, europeiska institutioner, organisationer och akademiska experter inom området. Det övergripande nätverksarbetet koordineras av Stuttgart stad.

Malmö tilldelades utmärkelse 2009

Malmö stad blev medlem i Cities for Children 2010. Genom medlemskapet har Malmö stad möjligheter att stärka utvecklingsarbetet inom barn- och ungdomsområdet. Stadskontoret och fastighets- och gatukontoret ingår i arbetsgrupper kring boende och utemiljöer, ungas delaktighet och trafiksäkerhet. Malmö tilldelades utmärkelsen 1st European Award of Excellence: City for Children 2009 för kommunens arbete med att utveckla och upprätthålla innovativa aktivitets- och mötesplatser för barn och unga.