Publicerad 16 september 2019

16 september 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen vänder sig främst till vuxna som bor i Malmö och som har problem i par- eller familjerelationen. På Familjerådgivningen kan du och din partner få professionell samtalshjälp med målet att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter. Vi erbjuder både samtal, kurser och workshops.

Umgänges- och vårdnadsfrågor hänvisas till familjerätten.

Olika former av familjerådgivning

Du kan välja traditionell familjerådgivning där du har möjlighet att boka in flera samtal med en och samma familjerådgivare, eller Ett Samtal i Taget där du i första hand kan komma till ett enda samtal. Vi erbjuder även kurser och workshops om kommunikation och konflikthantering samt lust och sex.

Tillsammans med familjerådgivaren kommer du och din partner överens om arbetsformer och vad som är målen för samtalet eller samtalen.

Samtalen på Familjerådgivningen varar en till en och en halv timme per gång.

Kurser, workshops och prova själv

Olika områden i fokus under samtal

Familjerådgivningen erbjuder samtal med fokus på

 • kommunikation
 • konflikter
 • att bryta negativa mönster
 • närhet
 • sex
 • känslor
 • olikheter
 • otrohet
 • föräldrarollen
 • separation
 • utmaningar i nya familjekonstellationer.

Ofta rör det sig om att stärka parrelationen för att hantera övergångar i familjelivets olika skeden och att förstå mer av sina egna eller andras upplevelser och reaktioner.

Samtal vid separation

På Familjerådgivningen kan du och din före detta partner samtala kring hur ni ska kunna hålla fokus på vad som är viktigast under separationen, oavsett vad som hänt tidigare. Samtalen kan handla om att avsluta relationen, att berätta för barnen och att hitta nya vägar för att på bästa sätt kunna kommunicera kring till exempel barnens behov.

Barn påverkas också på olika sätt av en separation och behöver utifrån ålder och utveckling få hjälp av sina föräldrar att förstå vad som händer och få möjlighet att uttrycka olika känslor.

Parsamtal vid fysiskt och psykiskt våld

Fysiskt och psykiskt våld i en parrelation påverkar alla i familjen och på olika sätt. Parsamtal kan vara ett sätt att snabbt hitta vägar för att garantera säkerheten för alla i familjen. Tillsammans kan vi reda ut hur konflikterna kan minskas och hitta alternativa sätt att kommunicera.

I vissa fall kan parsamtal vara mindre lämpligt. För dig som vill tala med en terapeut enskilt om din utsatthet och/eller aggressionsproblematik hänvisar vi till Kriscentrum Malmös samtalsmottagning. Där kan också barn som bevittnat eller utsatts för våld få hjälp och stöd.