Uppdaterad 6 april 2020

6 april 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Uppgifter från fastighetsägare

Dina uppgifter är viktiga! Miljöförvaltningens bostadsenhet gör tillsyn på fastigheter i Malmö och kontaktar dig som fastighetsägare för information som vi behöver ha inför besök i fastigheten. För att underlätta både för dig och för oss är här några uppgifter som du ska skicka in som gäller din(a) fastighet/-er. Om uppgifterna inte kommer in, kan vi behöva förelägga dig, vilket kan bli ett föreläggande med vite (böter).

Svara på  in nedanstående frågor. Saknas utrymme, skriv på baksidan av bladet.