Publicerad 24 mars 2019

24 mars 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Oljeavskiljare

Verksamheter där mineralolja riskerar att släppas ut till spill- eller dagvatten­nätet ska ha en oljeavskiljare. Du som verksamhetsutövare ansvarar för att oljeavskiljaren töms och kontrolleras regelbundet och inte släpper ut olja. Det finns också särskilda krav på oljeavskiljare samt på hur ofta de ska tömmas, kontrolleras och besiktigas.

Verksamheter med oljeavskiljare som installerades före år 2003 har troligen en anläggning som inte klarar dagens utsläppskrav. För att uppfylla kraven ska äldre avskiljare bytas ut till en som uppfyller dagens krav.

Besiktning av oljeavskiljare

Minst vart femte år ska sakkunnig person genomföra en besiktning av oljeavskiljaren. Alla kontroller/underhållsåtgärder ska dokumenteras och dokumenten ska finnas tillgängliga så att du kan visa dem för miljöförvaltningen när de begär det.

Extra täthetskontroller ska utföras när en avskiljare ska ersättas eller en verksamhet ska upphöra.