Publicerad 23 oktober 2020

23 oktober 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen vänder sig till vuxna som bor i Malmö och som har problem i par- eller familjerelationen. På Familjerådgivningen kan ni få professionell samtalshjälp med målet att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter.

Vi erbjuder olika samtalsformer samt kurser för alla – oavsett kön, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet/uttryck, etnicitet, funktionsvariation eller religion/trosuppfattning.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

På grund av rådande pandemi ber vi besökare att vid sjukdomssymptom boka om samtal via telefon.


Vi håller fysiskt avstånd och kan därför inte ta emot par med medföljande barn i samtal just nu (gäller inte spädbarn). Våra kurser är tills vidare inställda.


Vid behov kan samtal genomföras via videolänk.


Utsatta ytor i lokalen torkas av dagligen.


Läs mer om Malmö stads arbete med coronaviruset och covid-19

Prideflagga

Familjerådgivningen har genomgått RFSL rådgivningen Skånes processutbildning i normkritik och HBTQ-personers livsvillkor.

Olika former av familjerådgivning

Ni kan välja traditionell familjerådgivning där ni har möjlighet att boka in flera samtal med en och samma familjerådgivare.

Ni har också möjlighet att välja Ett Samtal i Taget där ni i första hand kan komma till ett enda samtal samt samtal med särskilt fokus på sex och lust. Vi erbjuder även kurser om kommunikation och konflikthantering samt lust och sex.

Samtalsformer

Tillsammans med familjerådgivaren kommer du och din partner överens om arbetsformer och vad som är målen för samtalet eller samtalen.

Samtalen på Familjerådgivningen varar en till en och en halv timme per gång.

Kurser

Våra kurser är pausade tills vidare. I nuläget vet vi tyvärr inte när de startar igen. Om du har några frågor kan du kontakta kursledarna för den kursen du är intresserad av.

Prova själv hemma

Samtal vid separation

På Familjerådgivningen kan du och din före detta partner samtala kring hur ni ska kunna hålla fokus på vad som är viktigast under separationen, oavsett vad som hänt tidigare. Samtalen kan handla om att avsluta parrelationen, att berätta för barnen och att hitta nya vägar för att på bästa sätt kunna kommunicera kring till exempel barnens behov.

Barn påverkas också på olika sätt av en separation och behöver utifrån ålder och utveckling få hjälp av sina föräldrar att förstå vad som händer och få möjlighet att uttrycka olika känslor.

Samtal vid fysiskt och psykiskt våld

Fysiskt och psykiskt våld i en parrelation påverkar alla i familjen och på olika sätt. Parsamtal kan vara ett sätt att snabbt hitta vägar för att garantera säkerheten för alla i familjen. Tillsammans kan vi reda ut hur konflikterna kan minskas och hitta alternativa sätt att kommunicera.

I vissa fall kan parsamtal vara mindre lämpligt. För dig som vill tala med en terapeut enskilt om din utsatthet och/eller aggressionsproblematik hänvisar vi till Kriscentrum Malmös samtalsmottagning. Där kan också barn som bevittnat eller utsatts för våld få hjälp och stöd.