$left
$middle

Malmögrönt

Den utvalda mörkgröna färgen är en traditionell stadsfärg som använts länge på exempelvis kanalräcken och belysningsstolpar.

Kanalräcket på Amiralsbron i Malmö.

Kanalräcket vid Amiralsbron i Malmö. Foto: Marcus Rubin

På ett enkelt och självklart sätt hjälper färgen till att profilera staden och att skapa en historisk och tidlös identitet.

Därför ser Malmö stad gärna att privata fastighetsägare använder sig av Malmöfärgen och på så sätt hjälper till att göra staden mer enhetlig.

En harmonisk miljö i hela staden

Syftet med att ge Malmö en enhetlig färg är att skapa en lugn stadsbild och samtidigt bli ett gott föredöme. Målning och ommålning av Malmöfärgen ska göras efter hand och vid alla kommande upprustningar, byten av gammal utrustning, nyinvesteringar och exploateringar.