Byggnadsminnen

Malmös byggnadsminnen speglar stadens utveckling och representerar en stor tidsmässig spännvidd, från Malmöhus slott med anor i 1400-talet till en bensinmack från 1950-talet. I Malmö finns 25 byggnadsminnen.

Genom byggnadsminnena bevaras spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle. Byggnaderna berättar om historiska skeenden och hur samhället över tid förändrats.

Innehåll