Sökregister

Vi har öppet som vanligt. Så hanterar Stadsarkivet risken för smittspridning av Covid-19.

Läs mer

I Malmö Stadsarkivs läsesalar finns det många fler sökregister än de du ser på vår webbplats. Här har du som släktforskar tillgång till bland annat SVAR:s digitala forskarsal, Genline och Arkiv Digital.

Här hittar du de personregister som har skannats och som finns som digitala bilder på webbplatsen. Registren omfattar främst äldre husförhörslängder fram till 1880-talet. Det finns även enstaka födelseregister och register till död- och begravningsböcker.

Observera att du måste veta i vilken församling du ska söka.