Våra arkiv

I Stadsarkivet finns kunskap om Malmö stad från 600 år tillbaka i tiden. Här förvaras kommunala och statliga myndigheters arkiv från det som i dag är Malmö kommun.

Här finns domböcker och bouppteckningar från 1500-talet till idag och en unik samling pergamentbrev från medeltid och renässans.

I skolornas arkiv förvaras betyg, klasslistor och studentskrivningar. De sociala arkiven innehåller barnavårdsakter, adoptionsakter och faderskapsutredningar.
 
Vidare finns kyrko- och mantalsböcker, polisarkiv, privata brev, företagsreklam, föreningsprotokoll och en stor fotografisk samling.  

I menyn finns mer information om våra arkiv.

Du kan använda NAD, den Nationella Arkivdatabasen för att söka detaljerade beskrivningar och förteckningar över vilka arkiv som finns i Malmö Stadsarkivs samlingar.
 
NAD är en databas som förvaltas av Riksarkivet. Här kan du söka information om arkiv och samlingar i arkivinstitutioner, bibliotek och museer i Sverige. NAD uppdateras varje dag.
 
Tanken med NAD är att man i ett sammanhang ska kunna söka information om arkiv och samlingar i Sverige som är tillgängliga för forskning.

Malmö stads kartor, ritningar och bygglovshandlingar finns på Stadsbyggnadskontorets kart- och ritningsarkiv. Vid Malmö stad finns dessutom en självständig lantmäterienhet.

Hit ska du som är intresserad av emigrantforskning söka dig.

Senast ändrad: 2019-01-20 11:31