$left
$middle

För vuxna som behöver god man eller förvaltare

En vuxen person som har svårt att sköta sin ekonomi eller som behöver stöd i vardagen kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

Det är frivilligt och det kostar att ha god man – ingen kan få en god man mot sin vilja. Om personens hjälpbehov kan tillgodoses på något annat sätt så ska godmanskap inte anordnas. Den mest ingripande åtgärden är att utse en förvaltare och då krävs inget samtycke från personen med hjälpbehov.

Innan du anmäler behov av god man eller förvaltare

Tänk på att det kan finnas mer passande alternativ än god man och förvaltare till personen som behöver hjälp, exempelvis anhörigbehörighet eller framtidsfullmakt.

Anmäl behov av god man eller förvaltare

Beroende på vem anmälan gäller ska den skickas in antingen till enheten för överförmyndarärenden eller Malmö tingsrätt. Oavsett är det sedan tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap.

Förkorta handläggningstiden – sju frågor till dig innan du skickar in en anmälan

Enheten för överförmyndarärenden har listat sju frågor som är bra att gå igenom innan en anmälan skickas in.

Dett händer efter du skickat in en anmälan

Ärendet tas emot av enheten för överförmyndarärenden. Enheten hanterar anmälningarna i turordning baserat på vilket datum som anmälan kom in. När enheten påbörjar handläggningen av ärendet så utreder de vilka behov som den hjälpsökande personen har. Vi måste också säkerställa att det finns ett samtycke om godmanskap från personen som ärendet gäller och att personen vet om att det kostar att ha en god man eller förvaltare.

Vad en god man eller förvaltare kan hjälpa till med

Den gode mannens eller förvaltarens uppdrag delas upp i tre delar: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Uppdraget kan omfatta alla tre delar eller något av dem – det är helt beroende på den hjälpsökande personens behov. Personen som vill ha en god man bestämmer också själv i vilken omfattning. De olika delarna beskrivs enligt följande:

  • bevaka rätt – till exempel söka bidrag, skriva avtal, sälja bostad eller företräda huvudmannen vid arvskifte.
  • förvalta egendom –till exempel betala räkningar, placera pengar och fördela pengar till huvudmannen.
  • sörja för person – till exempel se till att huvudmannen har en meningsfull fritid, att boendet är bra och att se till så beviljad hjälp fungerar.

Hjälp vid motstridiga intressen eller om en person försvunnit

En tillfällig god man kan utses av överförmyndarnämnden när det finns motstridiga intressen mellan en god man och personen som den gode mannen hjälper. Det kan till exempel handla om att gode mannen och den hjälpsökande personen är delägare i samma dödsbo.

Om en person försvunnit kan en tillfällig god man också utses. God man kan också utses för personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare när man inte vet var personen befinner sig.

Vanliga frågor och svar om att få god man eller förvaltare

Kontakta oss

Enheten för överförmyndarärenden

Telefon:
040-34 36 08
Telefontider:
Måndag, tisdag och fredag klockan 10.00–12.00, onsdag klockan 13.00–15.00.
Postadress:
Enheten för överförmyndarärenden Enheten för överförmyndarärenden 205 80 Malmö
Besöksadress:
Storgatan 15
Besökstider:
Måndag–fredag klockan 9.00–16.00
sv