$left
$middle

Fänrik Rum Fem – mötesplats om LSS och socialpsykiatri

Fänrik Rum Fem är en mötesplats för dig som är intresserad av LSS och socialpsykiatri. Här kan du träffa representanter från föreningar i Malmö och funktionsstödsförvaltningen.

Fänrik Rum Fem är öppet! Välkommen!

I samband med att restriktionerna har hävts sker nu en succesiv återgång till ordinarie verksamhet. Från och med den 19 april är Fänrik Rum Fems fysiska mötesplats öppen igen. Missa inte föreläsningarna – se gröna rutan!

Rummet är öppet och bemannat tisdagar, klockan 13.00-16.00.
Adressen är Fänriksgatan 1 i Malmö. 

Vill du hjälpa oss att marknadsföra arrangemangen kan du skriva ut vår inbjudan och sätta upp.

Föreläsningar i Fänrik Rum Fem

Under våren arrangeras föreläsningar i Fänrik Rum Fem. Varmt välkommen att stifta bekanskap med representanter från funktionsstödsförvaltningen och olika föreningar i Malmö och hör dem berätta om aktiviteter och stöd de erbjuder!

Föreläsningarna ges tisdagar klockan 14.00-15.00.
Program för respektive datum hittar du nedan.

Du är också välkommen att följa föreläsningarna digitalt.
Klicka på länken ovan en stund innan mötet börjar, så att du hinner starta teams innan föreläsningen drar igång.

Tisdag 24 maj

Budget- och skuldrådgivningen. Problem med lån, skulder eller att få hushållsekonomin att gå ihop? Alla kan få ekonomiska problem, orsakerna till att man hamnar i en skuldsituation är många. Budget- och skuldrådgivningen ger råd till Malmöbor att få ordning på sin ekonomi och komma ur sin skuldsituation.
Biståndshandläggare. Hur ansöker man om insatser enligt LSS och SoL?

Tisdag 31 maj

Habiliteringen erbjuder stöd i att förstå och leva med funktionsnedsättning. Stödet kan exempelvis innebära olika typer av samtal, fysisk aktivitet eller stöd för kognition och kommunikation. Habiliteringen erbjuder också information om samhällets stöd och hjälp i kontakten med andra myndigheter.

Autism och Aspergerföreningen verkar för att personer med autism och autismliknande tillstånd ska kunna leva och ta del i samhället på lika villkor som andra. Föreningen bedriver påverkansarbete, anordnar aktiviteter där alla medlemmar är välkomna.

Tisdag 7 juni

Nära vård. I Nära vård flyttas fokus från sjukdom och institution till att skapa ett hälso- och sjukvårdssystem som är bättre utformat för människor.
Värnet är en förening med och för personer med funktionsnedsättning/ funktionsutmaningar. Föreningen är en fristående organisation.

Kontakta Fänrik Rum Fem

Du är varmt välkommen till Fänrik Rum Fem med dina frågor och funderingar. Du har också möjlighet att skriva till Arbets- och beredningsgruppen vi e-post Fanrikrumfem@gmail.com

Vill du komma i kontakt med funktionsstödsförvaltningens representanter hittar du deras kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Mer om Fänrik Rum Fem

Fänrik Rum Fem är en fysisk mötesplats där Malmöbor, brukar- och anhörigföreningar och verksamheter/medarbetare i funktionsstödsförvaltningen kan träffas för dialog och utbyte av erfarenheter och kunskap inom LSS och socialpsykiatri. Här har du möjlighet att ställa frågor eller prata över en fika. Ibland berättar representanter från funktionstödsförvaltningens verksamheter eller olika föreningar om sitt arbete och det stöd de erbjuder.

Arbets- och beredningsgruppen som ansvarar för Fänrik Rum Fem består av representanter från olika brukarorganisationer i Malmö samt två företrädare från funktionsstödsförvaltningen. Gruppen arbetar gemensamt för att samordna och utveckla samverkansarbetet mellan funktionsstödsförvaltningen och brukarorganisationer.

Gruppen som håller i Fänrik Rum Fem