Familjerådgivningen

Familjerådgivningen vänder sig till vuxna som bor i Malmö och som har problem i par- eller familjerelationen. På Familjerådgivningen kan ni få professionell samtalshjälp med målet att finna nya möjligheter och lösningar på problem och konflikter.

Vi erbjuder olika samtalsformer samt kurser för alla – oavsett kön, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet/uttryck, etnicitet, funktionsvariation eller religion/trosuppfattning.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Med anledning av pandemin och den ökande smittspridningen genomförs samtal företrädesvis via videolänk eller telefon.

Vid symptom ber vi besökare att avstå besök hos oss och boka om samtal via telefon.

Kursen kommunikation och konflikthantering erbjuds digitalt tisdagen den 26 oktober 2021. Våra övriga kurser är tills vidare inställda.

Olika former av familjerådgivning

Ni kan välja traditionell familjerådgivning där ni har möjlighet att boka in flera samtal med en och samma familjerådgivare.

Ni har också möjlighet att välja Ett Samtal i Taget där ni i första hand kan komma till ett enda samtal samt samtal med särskilt fokus på sex och lust. Vi erbjuder även kurser om kommunikation och konflikthantering samt lust och sex.

Samtalsformer

Tillsammans med familjerådgivaren kommer du och din partner överens om arbetsformer och vad som är målen för samtalet eller samtalen.

Samtalen på Familjerådgivningen varar en till en och en halv timme per gång.

Kurser

Kursen kommunikation och konflikthantering erbjuds digitalt under våren. Våra övriga kurser är pausade tills vidare. I nuläget vet vi tyvärr inte när de startar igen. Om du har några frågor kan du kontakta kursledarna för den kursen du är intresserad av.

Prova själv hemma

Samtal vid separation

På Familjerådgivningen kan du och din före detta partner samtala kring hur ni ska kunna hålla fokus på vad som är viktigast under separationen, oavsett vad som hänt tidigare. Samtalen kan handla om att avsluta parrelationen, att berätta för barnen och att hitta nya vägar för att på bästa sätt kunna kommunicera kring till exempel barnens behov.

Barn påverkas också på olika sätt av en separation och behöver utifrån ålder och utveckling få hjälp av sina föräldrar att förstå vad som händer och få möjlighet att uttrycka olika känslor.

Samtal vid fysiskt och psykiskt våld

Fysiskt och psykiskt våld i en parrelation påverkar alla i familjen och på olika sätt. Parsamtal kan vara ett sätt att snabbt hitta vägar för att garantera säkerheten för alla i familjen. Tillsammans kan vi reda ut hur konflikterna kan minskas och hitta alternativa sätt att kommunicera.

I vissa fall kan parsamtal vara mindre lämpligt. För dig som vill tala med en terapeut enskilt om din utsatthet och/eller aggressionsproblematik hänvisar vi till Kriscentrum Malmös samtalsmottagning. Där kan också barn som bevittnat eller utsatts för våld få hjälp och stöd.