$left
$middle

Lovskola i årskurs 7, 8 och 9

Lovskolan riktar sig till elever i årskurs 7, 8 och 9 som behöver extra tid i ett eller flera ämnen för att nå behörighet till ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Rektor beslutar om vilka elever som ska erbjudas lovskola och kontaktar då vårdnadshavare och eleven.

 • Lovskolan genomförs på loven.
 • Undervisningen sker vanligtvis på elevens egen skola.
 • Vid heldagsundervisning serveras lunch.
 • De elever som har rätt till skolskjuts kommer att få ett busskort.

Deltagandet i lovskolan är frivilligt. Även om vårdnadshavare tackar nej har skolan uppfyllt sin plikt i och med erbjudandet. Om vårdnadshavare tackar ja till skolans erbjudande för elevens del gäller närvaroplikt som under terminstid.

Har du några frågor kring lovskolan, kontakta rektor eller studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Kontakta oss

 • Grundskoleförvaltningen

  • E-post:  grundskola@malmo.se
  • Telefon:  040-34 90 90
  • Telefontider: 
   Måndag–fredag klockan 08.00–16.00. Lunchstängt klockan 12.00–12.45.
  • Postadress: 
   Grundskoleförvaltningen, Malmö stad
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Rönnblomsgatan 6A
  • Besökstider: 
   Måndag–fredag klockan 8.00–16.00, lunchstängt klockan 12.00–12.45.
sv