$left
$middle

Lovskola i årskurs 7, 8 och 9

Lovskolan riktar sig till elever i årskurs 7, 8 och 9 som behöver extra tid i ett eller flera ämnen för att nå behörighet till ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Rektor beslutar om vilka elever som ska erbjudas lovskola och kontaktar då vårdnadshavare och eleven.

  • Lovskolan genomförs på loven.
  • Undervisningen sker vanligtvis på elevens egen skola.
  • Vid heldagsundervisning serveras lunch.
  • De elever som har rätt till skolskjuts kommer att få ett busskort.

Deltagandet i lovskolan är frivilligt. Även om vårdnadshavare tackar nej har skolan uppfyllt sin plikt i och med erbjudandet. Om vårdnadshavare tackar ja till skolans erbjudande för elevens del gäller närvaroplikt som under terminstid.

Har du några frågor kring lovskolan, kontakta rektor eller studie- och yrkesvägledaren på din skola.

sv