Gymnasieskolor A-Ö

Fristående gymnasieskolor

Fristående gymnasieskolor har annan huvudman än kommun och landsting. De är öppna för alla, men olika antagningsregler kan förekomma. Oavsett vilken profil eller inriktning den fristående skolan har följs de nationella kursplanerna. I vissa fall har skolorna egna ämnen och kurser med egna kursplaner vilka utgör skolans profil.

Fristående skolor är riksrekryterande och finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner.

Samtliga utbildningar finns på www.skanegy.se.