$left
$middle

Arbete mot afrofobi och antisvart rasism

Malmö stad arbetar på olika sätt mot afrofobi och antisvart rasism. Här hittar du information och exempel på hur arbetet ser ut.

Kunskap och utbildning

Konst som antirasistiskt redskap

Nationellt arbete mot afrofobi och antisvart rasism

Publikationer

sv