$left
$middle

Samarbeten mot diskriminering

Malmö stad kan inte på egen hand motverka diskriminering. Därför slår vi oss samman med föreningar, akademi, andra myndigheter och kommuner – både nationellt och internationellt.

Unesco LUCS

Unesco LUCS är en svensk förening och kunskapsplattform där kommuner, lärosäten, föreningar och arbetsområden samarbetar för en socialt hållbar utveckling i etniskt blandade områden. Malmö stad var med och startade Unesco LUCS 2014. 

Amanah

Föreningen Amanah har beviljats ett flerårigt bidrag av kommunstyrelsen för att utveckla en samverkan mellan en ortodox imam och ortodox rabbin.
Amanah fick Malmö stads pris för mänskliga rättigheter 2019

Judiska församlingen i Malmö

Kommunledningen och Judiska församlingen Malmö har träffat ett avtal för att förbättra judars liv i Malmö 2020-2023.

  • En styrgrupp för arbetet bildas med deltagare från Judiska församlingen, Malmö stads stadskontor, grundskoleförvaltning, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltning och kulturförvaltning.
  • Församlingen tar emot många skolklasser och även skolklasser utanför Malmö på besök i synagogan. Inom kort inleds ett arbete med att bygga om en del av synagogan till ett utbildningscenter där judiska traditioner, judendomen och den judiska församlingen ska presenteras.
  • Kryddgårdsskolan, Judiska församlingen och grundskolans enhet "pedagogisk inspiration", har tagit fram lektionsmaterial som används av lärare tillsammans med elever i anslutning till studiebesök i Malmö synagoga och andra religiösa byggnader.
  • Malmö stad samarbetar varje år med Judiska församlingen, för att uppmärksamma Förintelsens minnesdag den 27 januari. Arrangemanget är öppet för alla.
  • Som en del av Amanah samarbetar Judiska församligen Malmö med Islamakademin. De bjuder in till samtal om sina religioner och besöker skolor.
    Förintelsens berättelser öppnade för viktiga samtal

Kontakta oss

Preventionsgruppen

sv