$left
$middle

Antirasistiska filmdagar

Antirasistiska filmdagar startade 1993 på initiativ från Malmö stad. Filmdagarna driva av ett antirasistiskt nätverk med representanter från Malmö stad, föreningar och organisationer i Malmö. Aktiviteterna består huvudsakligen av en veckas filmvisning och samtal tillsammans med elever och lärare från skolorna i Malmö.

Efterhand har filmdagarba blivit en stor och betydelsefull insats mot rasism och främlingsfientlighet. Innehållet har utvecklats från att enbart ha koncentraratsnpå ras och etnicitet och till ett breddat fokus mot mänskliga rättigheter.

Antirasistiska filmdagar leds av FilmCentrum syd som är huvudman för verksamheten. Malmö stad stödjer dels ekonomiskt och dels genom ett ett årligt ekonomiskt anslag från Kommunstyrelsen.

Antirasistiska filmdagar sker varje år en vecka i slutet av november och genomförs av FilmCentrum Syd, Juniora, Panora och Folkets Bio Malmö.

Kontakta oss

sv