$left
$middle

ECCAR: europeiska koalitionen av städer mot rasism

ECCAR

På initiativ från UNESCO startades den internationella organisationen ECCAR. Organisationen består av en sammanslutning av städer som arbetar för att motverka rasism, diskriminering och främlingsfientlighet.

2006 fattade kommunstyrelsen ett beslut om att även Malmö skulle ansluta sig till koalitionen.

Handlingsprogram i tio punkter

ECCAR har utvecklat ett handlingsprogram i tio punkter som stödjer städernas arbete mot rasism. De tio åtagandena är anpassade till de lokala myndigheternas olika kompetensområden som till exempel utbildning, bostäder och sysselsättning.

För Malmö stad utgör ECCARs 10-punktsplan ett viktigt underlag i arbetet mot rasism, diskriminering och främlingsfientlighet. Vartannat år ska en rapport lämnas in över arbetet utifrån planen.

Kontakta oss

sv