Publicerad 22 oktober 2019

22 oktober 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

För vuxna som behöver god man eller förvaltare

En vuxen person som har svårt att sköta sin ekonomi eller behöver stöd i vardagen, till exempel med att kontakta myndigheter, kan få hjälp av en god man eller förvaltare.

Den gode mannens eller förvaltarens uppdrag delas upp i tre delar: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Uppdraget kan omfatta alla tre delar eller något av dem – det är helt beroende på den hjälpsökande personens behov. Du som vill ha en god man bestämmer själv i vilken omfattning.

Ansök om att få god man eller förvaltare

Till ansökan ska du bifoga läkarintyg för godmanskap/förvaltarskap och en social utredning.

Om den hjälpsökande personen förstår vad saken gäller ska hen samtycka till godmanskap och detta ska framgå av ansökan.

Ansökan till Malmö tingsrätt

Ansökan som berör personer folkbokförda i Malmö kan göras av personen det gäller, maka/make/sambo eller närmaste släkting. Ansökan ska då skickas till Malmö tingsrätt.

Ansökan till enheten för överförmyndarärenden

Andra personer kan anmäla behovet av god man eller förvaltare till enheten för överförmyndarärenden.

Hur lång tid tar det tills man får en god man eller förvaltare?

Överförmyndarnämnden har satt målet att 90% av inkomna anmälningar om behov av god man eller förvaltare ska ha skickats vidare till tingsrätten inom 90 dagar.

Vi upplever dock ett ständigt tryck på god man eller förvaltare och vi har inte tillräckligt med personer som kan ta nya uppdrag. Handläggningstiden kan därför vara betydligt längre. Den dras även ut om ansökan inte är komplett eller om uppfattningen av den hjälpsökande personens behov inte är tydlig.

Andra alternativ till god man eller förvaltare

Om personen som behöver hjälp har förmåga att lämna sitt samtycke, kan hen ofta skriva en fullmakt till anhöriga eller någon annan närstående som då kan företräda personen. Då behöver ingen god man eller förvaltare utses.

Läs mer om anhörigbehörighet och olika fullmakter