Uppdaterad 24 augusti 2020

24 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Fritidshem

Fritidshemmen är till för skolelever från förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Barn till föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem. Barn som har behov av att vara på fritidshem på grund av familjens situation kan också ha rätt till plats. Du betalar en avgift för platsen på fritidshem.

Via länkarna ovan hittar du blanketter till både ansökan och uppsägning av fritidshemsplats. Blanketterna ska skickas eller lämnas in till barnets skola.

Avgift för fritidshem

När du har ditt barn i förskola, fritidshem eller familjedaghem (dagbarnvårdare) måste du betala en avgift för platsen.

Mer om avgift för plats på fritidshem

Öppettider

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen när skolan är slut har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem. Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar serveras även lunch.

Barn som går på Johannesskolan och har föräldrar som arbetar eller studerar på obekväma tider kan få plats på Johannesskolans OB-fritidshem.

Kontakt

För att komma i kontakt med fritidshemmen – se kontaktuppgifter hos respektive skola.

Hitta grundskolor i Malmö