Publicerad 27 maj 2020

27 maj 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Du som går i kommunal eller fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola kan ha rätt till skolskjuts. För att få prövat om du kan ha rätt till skolskjuts ska du skicka in en ansökan om skolskjuts. När din ansökan har kommit in till oss prövar en handläggare om du uppfyller kraven för att bli beviljad skolskjuts.

Elever som ska delta i lovskola under vecka 25 och 26 kan ha rätt till skolskjuts om de uppfyller kraven för att vara berättigade skolskjuts. Ansökan kan göras antingen via särskild blankett eller via e-tjänst.

Krav för skolskjuts

En elev som har fått placering på en kommunal grundskola har rätt till skolskjuts om det finns behov av sådan med hänsyn till

  • färdvägens längd (som mäts mellan hemmet och skolskjutsskolan)
  • trafikförhållanden
  • en eventuell funktionsnedsättning
  • eller någon annan särskild omständighet.

Om du flyttar eller byter skola ska du ansöka om skolskjuts på nytt.

Färdvägens längd och avståndskrav

Du kan få skolskjuts om avståndet mellan hem och skola är längre än

  • 2 kilometer om du går i förskoleklass–årskurs 3
  • 3 kilometer om du går i årskurs 4–6
  • 4 kilometer om du går i årskurs 7–9.

Du har vanligtvis inte rätt till skolskjuts om

  • du söker en skola som ligger långt från hemmet och väljer att gå på den
  • du går på en fristående skola inom eller utanför Malmö stad
  • du går i en skola inom en annan kommun.

I vissa fall kan Malmö stad ordna skolskjuts utan att det medför ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. I dessa fall kan eleven ha rätt till skolskjuts, trots att hen går på en annan skola än den kommunen skulle ha placerat hen på.

Beslut om skolskjuts

Beslutet om skolskjuts gäller ett läsår i taget så länge inget förändras, som till exempel att du byter skola eller flyttar.

När handläggaren prövar om du har rätt till skolskjuts följer hen skollagen och Malmö stads riktlinjer för skolskjuts. Om förutsättningar för skolskjuts ändras, till exempel om du byter adress, kan ditt beslut om skolskjuts ändras.

Olika färdsätt vid skolskjuts

Om du beviljas skolskjuts är det din skola som bestämmer vilket färdsätt du ska resa med. När skolan väljer färdsätt tas hänsyn till elevens ålder och mognad. Huvudregeln är att skolskjuts ska ske med allmänna kommunikationer genom busskort. Under vissa förutsättningar kan eleven inte resa med kollektivtrafik utan är i behov av att färdas med skolskjutsfordon (skoltaxi, skolbuss eller specialfordon).

Skolskjutsen gäller från en plats i anslutning till elevens hem, till skolan och tillbaka och det är skoltiden som styr schemat för skolskjuts.

Synpunkter eller klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på din skolskjuts så prata med din skola.