Publicerad 9 september 2019

9 september 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Skolskjuts i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Du som går i kommunal eller fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om du uppfyller vissa villkor. Du ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår.

Just nu har vi tyvärr långa handläggningstider till följd av för sent inkomna ansökningar om skolskjuts och intresseanmälningar om kostnadsfritt busskort.

Du kan ansöka om skolskjuts när som helst under året och din ansökan behandlas så fort som möjligt, men för att få beslut om skolskjuts i god tid innan läsårsstart bör du ansöka under aktuell ansökningsperiod.

Du ansöker om skolskjuts inför varje nytt läsår, även om du haft skolskjuts sedan tidigare. Om du beviljas skolskjuts informerar din skola om vilken typ av skolskjuts du har rätt till och tiderna för skolskjutsen.

Du kan få skolskjuts på grund av

  • lång väg till skolan
  • trafikförhållanden
  • funktionsnedsättning
  • annan särskild omständighet efter individuell bedömning.

Avstånd för skolskjuts

Du kan få skolskjuts om avståndet till skolskjutsskolan är längre än

  • 2 kilometer om du går i förskoleklass–årskurs 3
  • 3 kilometer om du går i årskurs 4–6
  • 4 kilometer om du går i årskurs 7–9.

Om du väljer en skola som ligger långt från hemmet är det inte säkert att du får skolskjuts. Oavsett hur långt det är till den valda skolan så har du endast rätt till skolskjuts om avståndskravet mellan hemmet och skolskjutsskolan är uppfyllt.

Vad är skolskjutsskola?

När kommunen räknar ut om du har rätt till skolskjuts mäts avståndet från ditt hem till den skola med lediga platser som kommunen i första hand hade erbjudit dig plats på utifrån närhetsprincipen. Den skolan kallas för skolskjutsskola och förblir det så länge du bor kvar på samma adress. Skolskjutsskolan är därmed inte nödvändigtvis din närmaste skola eller den skola där du går.

Beslut om skolskjuts

Beslutet om skolskjuts gäller ett år i taget så länge inget förändras, som till exempel att du byter skola eller flyttar.

Grundskoleförvaltningen följer skollagen och Malmö stads riktlinjer för skolskjuts och har rätt att ändra beslutet om dina förutsättningar förändras.

Om du ansökt via tjänst

Om du ansökt via vår tjänst (vårdnadshavarportalen) skickar vi ett mejl när ett beslut fattats och du kan logga in i tjänsten för att ta del av det.

Om du ansökt via blankett

Om du ansökt om skolskjuts via blankett får du beslutet via post eller mejl.

Skolan informerar om din skolskjuts

När du fått beslut från kommunen om att du får skolskjuts informerar din skola om vilken typ av skolskjuts du har rätt till och tiderna för skolskjutsen.

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på din skolskjuts så prata med din skola.