Stadsutvecklingsområden

Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Foto: Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Ett stadsutvecklingsområde kan vara ett mindre eller större område som är under förändring. Det kan vara ett redan bebyggt område som kompletteras med ny bebyggelse eller ett helt nytt område som byggs ut.

Stora utbyggnadsområden i Malmö


  • Västra Hamnen - nationellt exempel på hållbar stadsbyggnad genom Bo01
  • Hyllie - strategiskt läge i Öresundsregionen med sin station till Citytunneln
  • Sorgenfri - fantastiska utvecklingsmöjligheter med sitt centrala läge, sin karaktär och storlek
  • Nyhamnen - unika möjligheter att utveckla stadskärnan mot vattnet och bli en del av Malmös centrum

Senast ändrad: 2020-05-11 11:12