$left
$middle

Rådmansvången

Malmös stadskärna växer och planeringen för att bygga om Södra Förstadsgatan mellan Triangeln och Södra Fisktorget har börjat. Gatan kommer byggas om från fasad till fasad och länka ihop stadens nuvarande centrum och Möllevången på ett mer attraktivt sätt. Ombyggnaden av Södra Förstadsgatan skapar tillfälle att även förbättra andra delar av Rådmansvången för en bättre trygghetsupplevelse.

Ombyggnaden av Södra Förstadsgatan är planerad att starta under 2025. Inför och under ombyggnaden pratar vi med näringsliv, fastighetsägare, boende, studenter, föreningar, äldre, anställda, cyklister, fotgängare, bilister och inte minst barn. Alla representerade för att så många som möjligt ska vilja använda platsen och trivas.

Innehåll

sv