$left
$middle

Blomstergården

Blomstergården är ett modernt boende i hemlik miljö. Boendet har en gemensam trädgård och flertalet lägenheter har en egen uteplats eller balkong.

  • Vård- och gruppboende
  • Oxie
  • 1 rum
  • 5543-6657 kr/månad*
  • 26 st lägenheter
  • 41 kvm
  • Trinett
  • Dusch och toa i lägenheten

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv