$left
$middle

Lindängelund

Lindängelund är ett boende i en huslänga i markplan. På boendet finns tio lägenheter för teckenspråkiga döva och dövblinda, där personer över 65 år från hela Sverige har möjlighet att ansöka om boendeplats.

Lindängelund är som ett vanligt vårdboende för äldre, förutom att undersköterskor och sjuksköterskor är utbildade i teckenspråk och har kunskap om döva/dövblindas historia, kultur och livsvillkor. Boendet har gemensam trädgård och uteplats. Trädgården och gångbanorna är anpassade för döva och dövblinda.

  • Gruppboende
  • Lindängen
  • 1 rum
  • 5307-5876 kr/månad*
  • 40 st lägenheter
  • 32-38 kvm
  • Trinett
  • Dusch och toa i lägenheten

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv