$left
$middle

Lindängelund

Lindängelund är ett boende i en huslänga i markplan. På boendet finns tio lägenheter för teckenspråkiga döva och dövblinda, där personer över 65 år från hela Sverige har möjlighet att ansöka om boendeplats.

Lindängelund är som ett vanligt vårdboende för äldre, förutom att undersköterskor och sjuksköterskor är utbildade i teckenspråk och har kunskap om döva/dövblindas historia, kultur och livsvillkor. Boendet har gemensam trädgård och uteplats. Trädgården och gångbanorna är anpassade för döva och dövblinda.

  • Gruppboende
  • Lindängen
  • 1 rum
  • 5307-5876 kr/månad*
  • 40 st lägenheter
  • 32-38 kvm
  • Trinett
  • Dusch och toa i lägenheten

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.