$left
$middle

Päronskogen

Päronskogen ligger på en lugn återvändsgata, omgivet av låg bebyggelse och grönområden. Boendet har två våningsplan och hälften av lägenheterna ligger på markplan.

Till boendet hör även en stor lummig trädgård med sittgrupper som nyttjas ofta.

  • Vård- och gruppboende
  • Södertorp
  • 1 rum
  • 5508-5906 kr/månad*
  • 38 st lägenheter
  • 30-33 kvm
  • Trinett
  • Dusch och toa i lägenheten

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv