$left
$middle

Segevångsgården

Segevångsgården ligger i ett grönskande område med närhet till både Beijers och Sege park. Vår stora parkliknande och inhägnade trädgård erbjuder både fruktträd och bärbuskar.

På området finns även odlingar, pergola, asfalterade gångstigar, boulebana och en porlande fontän.

Våra fem höns som bor hos oss under sommarhalvåret skänker både glädje och färska ägg, som våra köksvärdinnor bakar härliga kakor av. Vårt Leva Livet-team arbetar med aktiviteter och gemenskap, läs mer under "Socialt” nedan. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Utbildad personal finns på plats dygnet runt. Måltider och mat ska vara glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi utgår från klassisk svensk husmanskost, men tar även intryck från smakupplevelser från hela världen. Segevångsgården har ett eget demensteam bestående av undersköterska och sjuksköterska, som båda har specialistutbildningar. Varmt välkomna att boka tid för visning för att ytterligare se vad vi kan erbjuda.

Boendet drivs av Förenade Care AB. Mer information finns på boendets hemsida.

  • Vård- och gruppboende
  • Segevång
  • 1 rum
  • 5279 kr/månad*
  • 72 st lägenheter
  • 22-27 kvm
  • Trinett
  • Dusch och toa i lägenheten

*Boendeabonnemang, omvårdnadsavgift samt el tillkommer.
Mer information om avgifter på äldreboende.

Jämför äldreomsorg i Malmö

Webbplatsen Äldreguiden vänder sig till dig som ska söka äldreomsorg till dig själv eller en närstående. Här får du information om äldreboenden i hela Sverige och kan jämföra de uppgifter som brukare, anhöriga och vårdpersonal rapporterat in om boendets stöd och service. Källor för uppgifter i Äldreguiden är undersökningarna "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?" samt "Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård" från Socialstyrelsen.

sv