Om kulturstöd

Kulturstöd är en hjälp för kulturorganisationer inom det fria kulturlivet. Ekonomiskt stöd och service ges till många olika kulturformer, till exempel dans, konst, litteratur, musik, film, teater, serier och olika blandformer.

Varje år fördelas cirka 70 miljoner till organisationer och studieförbund som är  verksamma i Malmö. Ansökningarna hanteras av Kulturstödsenheten på Kulturförvaltningen.

Nyhetsbrev

Kulturstödsenheten skickar ut nyhetsbrev med information, påminnelser om deadlines och tips om kulturstöd att söka 5-6 gånger per år. Vill du ha dessa nyhetsbrev; hör av dig till oss på kulturstödsenheten! 

Följ kulturstödsenheten på Facebook


Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-04-17 08:41